« SwePex

Vi tipsar om olika företag och tjänster

Bouppteckning på distans

Vår blogg tipsar om olika företag och tjänster. Något som måste göra när en närstående dör är en så kallad bouppteckning. När sorgen är tung så kan det kännas svårt att ta sig någonstans. Då är det bra att du med Bouppteckning Online kan få hjälp med själva bouppteckningen på distans. En bouppteckning är ett slags förteckning eller uppteckning där den avlidnes tillgångar och skulder finns med. Det ska alltså framgå vad den avlidne hade för tillgångar och skulder men det ska även framgå vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentariska arvingar. I vissa fall kan en privatperson tillåtas att göra en bouppteckning själv men det underlättar att låta ett företag eller en bouppteckningsman att göra det åt en. Genom att ta hjälp via nätet så slipper du dessutom att ta dig hemifrån.

Bouppteckning på nätet

Företaget Bouppteckning.se är ett internetföretag som är specialister på att göra bouppteckningar. De hjälper er att göra en bouppteckning. Allt sker på distans och till ett fast pris. Det gör att ni slipper överraskas av extra tillkommande kostnader. Om ni behöver så får ni hjälp med att reda ut arvssituationer. De tar hand om all administration samt att de sköter kontakten med Skatteverket. Det ni får göra själva är att svara på frågor som rör arvssituationen samt att ni måste ta fram uppgifter om skulder och tillgångar som den avlidne hade. Ni måste även bistå med en utomstående person som närvarar som en så kallad förrättningsman under förrättningen

18 Jan 2016